سلام
در این تایپیک محصولات قابل کشت و قیمت آن ها در مراحل مختلف و همچنین اطلاعاتی جمع بندی شده ای در مورد تزیینات و آزمایشگاه به صورت تصویر قرار می دم تا بتونید ازاون در مواقعی که لازم دارید استفاده کنید!

محصولات قابل کشت و مشخصات آن ها


تزیینات موجود در شهر جنوبی و مشخصات آن


تزیینات هدیه ای و مشخصات آن


روند افزایش مشتری با امتیاز تزیینات


هزینه ی تحقیق محصولات در آزمایشگاهتوجه:
1-کاربران عادی فقط 3 محصول می توانند تحقیق کنند اما کاربران پرمیوم تا شش محصول می توانند تحقیق کنند.

2-در صورت حذف هر محصول از لیست تحقیق هیچ هزینه ای قابل برگشت نیست و محصول به حالت اولیه بر می گردد.